دو ماه بعد

کاش در مهمانسرایت جا نمی دادی مرا

/ 3 نظر / 6 بازدید

یا دلی دیوانه و شیدا نمی دادی مرا

در کنار سفره ی خود جا نمی دادی مرا

کاش نام سینه زن مولا نمی دادی مرا