آشغال ها

مگه تو هر دفعه بهم یادآوری می کنی ظرف ها رو بشورم که من باید مدام یادت بندازم آشغال ها رو ببری، وگرنه کود می شه...

/ 7 نظر / 22 بازدید
لاله از شهرشیراز

اخوندها مردمو با مذهب خرمیکنه

لاله از شهرشیراز

اخوندها مردمو با مذهب خرمیکنه

لاله از شهرشیراز

اخوندها مردمو با مذهب خرمیکنه

لاله از شهرشیراز

اخوندها مردمو با مذهب خرمیکنه

لاله از شهرشیراز

اخوندها مردمو با مذهب خرمیکنه

eli

ما که نگرفتیم لب مطلبو . . . + "اخوندها مردمو با مذهب خرمیکنه" جمله ی غلطیه یا باید میگفت اخوندها مردمو با مذهب خرمیکنن یا اخوند مردمو با مذهب خرمیکنه . هرچند در هر صورت همهش باز غلط میشه عجب تاکیدی هم داشتن ماشاالله . . .