اینترمیلان

- طرفدار اینتری؟

- نه بیشتر طرفدار بک اسپیس م. می خوام پاک کنم دوباره بنویسم.

/ 2 نظر / 7 بازدید
جواد قدوسی نژاد

من طرفدار بارسلونام. اینتر هم از بچگی دوست داشتم. از وقتی روبرتو باجو توش بود. اما امسال حالمونو گرفت این مربی دیوانه! خدایی ش چه زبون تندی داره...

من

خواهر کوچیکم گفت طرفدار آرسلونا ست...