دوماد مذهبی 3

- آقا دوماد چی کاره ان؟

- مسئول رقص نور هیئت

 

در همین رابطه:

- دوماد مذهبی ٢

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعید روشن

[گل]چه دل خوش و چه سرخوشه این آقا داماد ..میتونه ضمن کار روزانه این کار را شبها در هیئت های مذهبی دنبال کنه ! چرا میخواد از صدقه سر هیئن اینطوری زن بگیره [شرمنده]

پچ پچ

قضیه این اقا دومادا چیه ؟