کپی پیست

خدایا این انگشت کوچیکه ی کنترل گیر و این شصت V گیر رو از ما نگیر

/ 2 نظر / 19 بازدید
من

آمین

معصومه

سلام من همیشه اگه با دست چپ عمل کپی پیست رو انجام بدم V رو با انگشت اشاره فشار می دم و اگه با دشت راست باشه از انگشت کوچولو استفاده می کنم و اشاره را روی کنترل قرار می دهم.[لبخند]