ذوب در مردم

جمعه در برنامه ورزش از نگاه دو، یک فوتبالیست: «خدا می دونه من تو جوونی چه کارها می تونم بکنم و نکردم. از همش گذشتم، به خاطر این مردم»

/ 1 نظر / 16 بازدید