نافرمان

حالا اگر می گفتند سر نماز به مُهر نگاه نکنید،
به هیچ جا نگاه نمی کردیم الا به مُهر..

/ 3 نظر / 4 بازدید
پچ پچ

[خنده] دقیقا ...و دوهزار تا کنفرانس و بررسی میزاشتیم که اقا چه وضعشه خب میخوایم به مهر نگاه کنیم ./