اعتماد

گاهی فکر می کنم التماس دعا گفتن به دیگران

نوعی بی اعتمادی به خداست
/ 2 نظر / 16 بازدید
eli

چرا؟؟؟؟ [ناراحت] خب خودش گفته دعا در حق هم مستجابِ. بهش اعتماد کردیم که داریم به هم هی یادآوری میکنیم که همو دعا کنیم دیگه. دعای من گاهی در حق خودم به اجابت نمیرسه به خاطر گناهای ریزو درشت خودم . اما همین من، وقتی واسه بغل دستیم دعا میکنم مستجابه. چون گناهِ من، تو زندگی و اعمال و رفتار خودم تاثیر میزاره نه دیگری. [سوال]

الف سین

شاید از این باب باشه که فرمودند: دعای دوستان در حق هم زودتر به اجابت میرسد(قریب به مضمون)