حروم

- کاشکی امسال ماه رمضون سی روزه بشه

- یعنی اینقدر روزه رو دوست داری؟

- نه بابا، اگه بیست و نه روز بشه عید فطر می افته جمعه، حروم می شه

/ 1 نظر / 12 بازدید

[زبان]