پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

بگو

هیچ جمله ای مثل «هر کاری دوست داری بکن» آدمی را در تصمیم گیری مستاصل نمی کند..
/ 3 نظر / 9 بازدید