پست های ارسال شده در آبان سال 1389

نظریه

هر روز جوری زندگی کنید که انگار آخرین روز زندگی تان است، شاید یک روز این نظریه به حقیقت تبدیل شود
/ 2 نظر / 5 بازدید