پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

عید 3

دلگیرم از این همه عید که آمده اند و رفته اند و برای من عید نبوده است   + در همین رابطه: عید 2
/ 3 نظر / 12 بازدید

پس

رئیس (از اتاقش): فلانی صبحانه ت رو خوردی؟ من (با دهن نیمه پر): نه هنوز، رئیس رئیس: پس پاشو بیا اینجا ببینم !!!  
/ 1 نظر / 13 بازدید

رجب

می گفت: رجب اگر اسمش رجب هم نبود، باز رجب بود. پی نوشت: یکی از معانی لغوی رجب، ریزش نعمت
/ 1 نظر / 16 بازدید