پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

سیر

اولی - گشنه ت نمیشه روزه می گیری؟ دومی - تو با اینایی که می خوری سیر میشی مگه؟!
/ 0 نظر / 20 بازدید