پلیس مهربون

اگه راه باز باشه، ما راننده ها کوچکترین جای خالی گیر بیاریم حرکت می کنیم و می ریم جلو. مطمئن باش.

شما دستت رو نمی خواد تکون بدی که یعنی بیاین برین. بی خود خسته می شی.

/ 0 نظر / 13 بازدید