عید 3

دلگیرم از این همه عید که آمده اند و رفته اند و برای من عید نبوده است   + در همین رابطه: عید 2
/ 3 نظر / 20 بازدید

پس

رئیس (از اتاقش): فلانی صبحانه ت رو خوردی؟ من (با دهن نیمه پر): نه هنوز، رئیس رئیس: پس پاشو بیا اینجا ببینم !!!  
/ 1 نظر / 16 بازدید
مرداد 91
3 پست
تیر 91
6 پست
بهمن 90
2 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
13 پست
اسفند 89
7 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
11 پست
مهر 89
11 پست
شهریور 89
15 پست
مرداد 89
12 پست
تیر 89
27 پست
خرداد 89
24 پست
اینترنت
1 پست
فالوور
1 پست
آشغال
1 پست
ظرف_شستن
1 پست
فیلترینگ
1 پست
مارمولک
1 پست
ارزشی
1 پست
اعراب
1 پست
حروف
1 پست
سوسمار
1 پست
نشانه
1 پست
فرزند
1 پست
sign
1 پست
خدا
2 پست
جوانی
1 پست
رفتگر
1 پست
toilet
1 پست
دابلیوسی
2 پست
امتحان
1 پست
تستی
1 پست
آهو
1 پست
شست_و_شو
1 پست
وسواسی
1 پست
شورت_کی
1 پست
آلت_شیفت
1 پست
عذاب
1 پست
سیل
1 پست
کمآور
2 پست
قرآن
1 پست
الرحمن
1 پست
خواب
1 پست
خانه_نو
1 پست
خانه_مهر
1 پست
پاک_سازی
3 پست
خودسازی
2 پست
رویت
1 پست
وضو
1 پست
ابلیس
1 پست
انسان
1 پست
ذره
1 پست
من_من
1 پست
کامپیوتر
1 پست
قیامت
2 پست
سه_ایکس
1 پست
پول
1 پست
وام
1 پست
ضامن
1 پست
قسط
1 پست
اصل_و_فرع
1 پست
اصلیت
1 پست
کور_رنگی
1 پست
لوله_کش
1 پست
اینتر
1 پست
کیبورد
1 پست
نشریات
1 پست
زردی
1 پست
ایراد
1 پست
خارج_گود
1 پست
اداره
1 پست
سر_کار
1 پست
کامنت
1 پست
آیتم
1 پست
گودر
1 پست