سیر

اولی - گشنه ت نمیشه روزه می گیری؟

دومی - تو با اینایی که می خوری سیر میشی مگه؟!

/ 0 نظر / 82 بازدید