خستگی

من خودم خسته شدم اینقدر توبه کردم دوباره همون گناهو کردم.

تو خسته نشدی؟!

/ 2 نظر / 18 بازدید
نيچلي

دغدغه مان گفتن از مردی است متهم به فلسفه، حکمت، دانش و انديشه در دنياي خردگراي امروز nichli.blogfa.com