روزهای نه چندان مهم

الان نمی فهمیم.

وقتی شد روز بیست و نهم، اون وقت قدر یک روز بیشترت معلوم می شه.

/ 1 نظر / 13 بازدید
میهمان

تو اون بیست و نه تاش چه گلی زدیم به سرمون که تو اون یکی بزنیم؟